top of page

Frågor & svar

Jag har ett manus, vad gör jag nu?

En del skickar sitt manus på lektörsläsning och korrekturläsning innan de skickar till förlag. Det är inget krav men kan vara hjälpsamt för att få en bild av hur berättelsen uppfattas av utomstående läsare. En bra lektörsläsning kan också ge en hint om något behöver bearbetas ytterligare för att nå fram och fånga läsarens uppmärksamhet. Du kan få hjälp med manusbearbetning under vissa skrivarkurser och det går också att anställa lektörs- och korrekturläsning själv. Läs omdömen för att hitta rätt läsare för just din bok. Det finns även forum och grupper för författare på exempelvis Facebook där andra kan ge dig tips på bra personer att vända dig till.

2

Hur får jag min bok publicerad?

Det beror på vilken typ av publicering och förlag du har i åtanke. I dag pratar man ofta om tre olika utgivningsformer, nämligen utgivning på traditionellt förlag, egenutgivning eller utgivning via egenutgivningsföretag/förlag där du helt eller delvis finansierar utgivningen själv, sk hybridförlag. Det är viktigt att du själv funderar på vilken utgivningsform som passar dig och din bok. För värdefull information om olika typer av utgivning och förlag, såväl som vad du kan tänka på inför eventuellt utgivningserbjudande, läs mer på Författarförbundets hemsida.

3

Vilka förlag kan jag skicka min bok till?

När du väljer förlag finns det flera saker tänka på. En bra början är att undersöka vilka förlag som passar bokens genre samt din profil som författare. Lika viktigt är att fundera på vilken typ av förlag du vill vara hos - och som du har förtroende för. Större förlag har ofta har en stor marknadsföringsapparat som kan hjälpa dig nå ut med din bok och ditt författarskap. En fördel med mindre förlag är att du kan få deras fokus och inte på samma sätt riskera att försvinna i mängden. Om ditt manus har en tydlig nisch eller lokal prägel finns det kanske ett specialiserat eller lokalt förlag som passar bäst. Sammanfattningsvis, läs på om förlagen och skicka ditt manus och följebrev till förlag som du verkligen vill bli utgiven hos. Information om var och hur du ska skicka ditt manus finns oftast på förlagens hemsida. Får du ingen återkoppling eller har du blivit refuserad? Försök igen! Ibland är marknaden inte rätt för ditt manus just nu, men är i ständig förändring. Överväg också att skicka ditt manus på lektörsläsning för en oberoende blick. (Se fråga 1)

4

Hur skickar jag mitt manus till förlag?

På förlagens hemsida brukar det finnas information om huruvida de tar emot spontanmanus och i så fall hur och i vilket format de vill ha manus och följebrev.

5

Vad är ett följebrev?

Följebrevet skickas tillsammans med ditt manus till förlagen och är som ett personligt brev – för ditt manus. Lägg tid på att presentera både dig själv och din bokidé, tänk minst ett A4 och max två. För inspiration till hur du på ett fängslande men kortfattat sätt kan beskriva ditt manus kan du kika på hur förlagen själva skriver sina säljtexter eller baksidestexter. Det hittar du på deras hemsidor eller på internetbokhandlarna. Följebrevet kan tyckas vara en småsak jämfört med ett många sidor långt bokmanus men är viktigare än många tror för att öka dina chanser hos förlagen. De har inte möjlighet att noggrant läsa alla manus som kommer in, följebrevet är vad förlaget läser först och kan vara avgörande för om ditt manus tas upp på ett manusmöte eller tar sig vidare till nästa steg. Det är inte alltid lätt att veta vad ett följebrev bör innehålla och det varierar mellan både förlag och personer. Grundtanken är: Kortfattad men relevant presentation av dig själv: •Vem är du? Tänk på att det ska vara relevant för ditt manus och författarskap. •Vad vill du med ditt manus och ditt skrivande? • Vad är din tänkta målgrupp? •Vad vill du med ditt författarskap? En sammanfattning/synopsis av ditt manus •Helst som mest ett A4 och inkludera alla oväntade vändningar och överraskningar. Var noggrann med språk och layout! •Det ska vara lätt att läsa både när det gäller språk och disposition. Du vill skapa ett bra första intryck och låta det framgå att du är seriös.

bokhylla

Vill du ha fler råd & tips?

bottom of page