Logotyp Resurscentrum för litteratur: blå pennor.


RESURSCENTRUM FÖR LITTERATUR

Vi ger bland annat kostnadsfri rådgivning till författare, förlag, skribenter, litterära översättare och andra som arbetar med litteratur i Norrbotten. Vi anordnar också nätverksträffar och utbildningar.

Ett särskilt fokusområde är norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk.

Hör gärna av dig om du har frågor om exempelvis
finansiering, marknadsföring, skrivande, samverkan, 
e-böcker och egenutgivning eller om du har andra frågor eller idéer kopplat till litteraturområdet i Norrbotten.

 


NYTT PÅ HEMSIDAN
 

SKAPA DIN EGEN E-BOK - Skribenter/Författare/Förläggare boende och verksamma i Norrbotten
välkomnas till utbildning i hur man skapar e-böcker.
När: onsdagen den 3 februari 2021 kl 14-17.
Hur: Kursen hålls via Zoom och länk med inloggning skickas innan kursstart.
Anmäl dig per mejl till Resurscentrum för litteratur, Anne-Christine Liinanki, annlii02@norrbotten.se senast den 25 januari 2021.

 

Ny Formation!
-samverkan dans, konst, litteratur

I november 2020 genomfördes ett open call till ett nytt tvärdisciplinärt samarbete mellan dansare, författare och konstnärer.  Efter ett juryurval har tre team formerats, temat är demokratiåret 2021. Extra statliga coronamedel går till att finansiera löner och materialkostnader för deltagarna. Arbetet ska redovisas senast i maj 2021. 

Bakom projektet står Resurscentrum för konst, Resurscentrum för litteratur och Danskonsulenten.

Presentation av de nio deltagarna uppdelade i tre team

 

4 november
Nytt nyhetsbrev

31 augusti
Nytt nyhetsbrev

7 februari
Nytt nyhetsbrev