top of page
Inbundna böcker

Hur får jag min bok publicerad?

Ja, det beror på vilken typ av publicering och förlag du har i åtanke. I dag pratar man ofta om tre olika utgivningsformer, som du kan läsa mer om nedan. Det är viktigt att du själv funderar på vilken utgivningsform som passar dig och din bok. 

Olika utgivningsformer och vad som skiljer dem åt

Traditionell utgivning

Förlaget betalar för bokens utgivning och författaren upplåter bokrättigheterna till förlaget. Författaren har rätt till ersättning, ofta i form av förskott och/eller royalty, en procentuell andel av bokförsäljningens intäkter som utbetalas en eller ett par gånger om året.

Egenutgivning

Författaren finansierar själv bokens utgivning, behåller bokrättigheterna och har rätt till hela intäkten från bokförsälj-ningen. Det finns också utgivnings-tjänster där författaren behåller bokrättigheterna och köper specifika tjänster.

Hybridförlag

Författaren är med och finansierar förlagets utgivning och upplåter bokrättigheterna till förlaget. Författaren betalar exempelvis en fast summa för bearbetning, produktion och utgivning, avstår ersättning och/eller avtalar om att förhandsköpa exemplar av boken.

För mer värdefull information

Läs mer på Författarförbundets hemsida för värdefull information om olika typer av utgivning och förlag, såväl som vad du kan tänka på inför eventuellt utgivningserbjudande.

bottom of page