NORRBOTTENSLITTERATUR PÅ NATIONELLA MINORITETSSPRÅK OCH URFOLKSSPRÅK

Ett särskilt fokusområde för Resurscentrum för litteratur är att arbeta med att synliggöra och möjliggöra mer litteratur från Norrbotten på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk. Detta sker genom olika projekt och i samverkan med länets  aktörer.  

På denna sida finns en översikt över norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk, en lista med norrbottensförlag som ger ut böcker på dessa språk, samt  en lista med olika finansieringsmöjligheter.

Har du idéer kring vad Resurscentrum för litteratur kan göra ytterligare på området litteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk eller om du saknar någon titel i litteraturlistan  nedan, hör gärna av dig.

 


Norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk - pappersböcker
(författare bosatta i Norrbotten)

Meänkieli

Lulesamiska

Nordsamiska

Flera samiska språk

FinskaNorrbottensöversättningar till nationella minoritetsspråk och urfolksspråk - pappersböcker
(författare eller översättare bosatta i Norrbotten)

Meänkieli

Lulesamiska

Nordsamiska

Sydsamiska

FinskaNorrbottenslitteratur/översättningar på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk -  e-böcker, ljudböcker och radioböcker
(författare eller översättare bosatta i Norrbotten)

Meänkieli

Nordsamiska

Fler radio och tv-inslag på meänkieli och samiska finns på UR:s hemsida.
 


Norrbottensförlag som ger ut böcker på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk

Barents Publisher - meänkieli och finska
KulaCultura publishing - Sámi girjelágádus - samiska
Lumio - meänkieli
Norrbottens museums förlag - meänkieli
Ravda Lágádus - samiska
Tornedalica - meänkieli

 


Finansieringsmöjligheter för litteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk
En lista av stipendier och bidrag finns på sidan om finansiering