LÄTTLÄST

Resurscentrum för litteratur hjälper författare, bokförlag och andra som arbetar med litteratur i Norrbotten.

Resurscentrum för litteratur ordnar möten där författare, bokförlag och andra som arbetar med litteratur kan träffas.

Resurscentrum för litteratur har kontor på Rådstugatan 7 i Luleå.

Resurscentrum för litteratur drivs av Region Norrbotten.