Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten


Besöksadress:
Regionhuset
Robertsviksgatan 7
972 41 Luleå


Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Facebook: resurscentrumförlitteratur
Instagram: instagram.com/resurslitt
Verksamhetsledare
Kajsa Kero
​​​​​​​kajsa.kero@norrbotten.se