SAMARBETSPROJEKT

Resurscentrum för litteratur arbetar med en rad olika projekt och initiativ. En kort lista av genomförda samarbetsprojekt samt aktuella projekt finns på denna sida. Om du vill samarbeta med oss eller höra mer av olika projekt, kontakta oss gärna.
 

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA PROJEKT

Seminarieserie för att öka den digitala kompetensen inom litteraturområdet - 
via zoom hösten 2020-våren 2021

  • Författare i digitala medier
  • Skapa din egen E-bok
  • Marknadsföring för författare
  • Kurs för författare i sociala medier
  • Ge ut ditt verk som ljudbok!
  • WORKSHOP - Ge ut ditt verk som ljudbok!


Vad gör författare i karantän?
Våren 2020 var en besynnerlig tid på många plan, därför utlyste Resurscentrum för litteratur ett särskilt uppdrag till 6 etablerade och redan utgivna Norrbottensförfattare boende och verksamma i Norrbotten. Uppdraget gick ut på att i text beskriva det som händer i vår samtid under coronapandemin. Utlysningen var öppen för alla genrer. Varje författare fick en egen sida på www.bibblo.se där porträttbild, presentation, inlämnad text och film presenteras.

Projektet genomfördes i samarbete med Regionbiblioteket
 

Min berättelse
Projektet Min berättelse synliggjorde Norrbottens kulturarv i form av nedskriven och berättad litteratur med koppling till nationella minoriteter och urfolk. Projektets fokus var på de nationella minoritets- och urfolksspråken som har förvaltningsområde i Norrbotten, nämligen samiska, finska och meänkieli. Min berättelse var en del av det regionala temaåret Kulturarv 2019. 

Under projektet skapades en fysisk och en digital utställning om nationella minoriteters och urfolks litterära och berättade kulturarv. Den fysiska utställningen visades i 37 bibliotekslokaler runt om länet. 
I anslutning till utställningarna arrangerades programpunkter, bestående av författarframträdanden, 
berättande, poesiläsning, musik och jojk. Publiken fick delta i projektet genom att dela sina egna berättelser och tankar om kulturarv, språk och litteratur i utställningarna och under programpunkterna.

Projektet genomfördes i samarbete med Regionbiblioteket samt Biblioteken i Norrbotten och finansierades av Region Norrbotten och Kulturrådet.

Här hittar du projektrapporten och en del av utställningsmaterialet.
Se Bibblo.se/min-berättelse för mer information. 

Mentorprojekt
Resurscentrum för litteratur har samarbetat i ett mentorprojekt där författare agerar mentorer åt unga skribenter. Under 2018-2019 arrangerades mentorsträffar i fyra kommuner: Boden, Haparanda, Luleå och Piteå. Mentorerna var Therese Henriksson, Pelle Lindblom, Lina Stoltz och Minna Paananen. Projektet riktade sig mot unga mellan 10 och 18 år. 

Tidigare har Resurscentrum för litteratur deltagit i mentorsprojektet inom ramen för Poesimelodi,  ett samarbete med Rebionbiblioteket Norrbotten och Norrbottensmusiken.

Meänkieli dikttävling
Regionbiblioteket och Resurscentrum för litteratur anordnade en dikttävling för meänkielitalande unga i 2017. Projektets syfte var att stimulera unga att läsa och skriva på meänkieli, samt att lyfta och levandegöra språket. 

Skrivinitiativ
Initiativ för att möjliggöra fler skrivarkurser och skrivarcirklar runt om i länet. Resurscentrums roll bestod av att sammanföra de författare som vill agera skrivledare med folkbildningen i länet.