SAMARBETSPROJEKT

Resurscentrum för litteratur arbetar med en rad olika projekt och initiativ. En kort lista av genomförda samarbetsprojekt samt aktuella projekt finns på denna sida. Om du vill samarbeta med oss eller höra mer av olika projekt, kontakta oss gärna.
 

AKTUELLA PROJEKT


Min berättelse
Min berättelse lyfter fram Norrbottens kulturarv i form av både nedskriven och berättad litteratur. Projektet täcker hela länet under våren 2019 med en utställning om norrbottensförfattare som skriver på minoritetsspråk, samt programverksamhet som kan bestå t.ex. av författarframträdanden av norrbottensförfattare, poesiläsning, litterärt berättande, samt musik eller jojk.

Utställningen visas i alla biblioteken i Norrbotten, och också på nätet. Projektets fokus ligger på de nationella minoritetsspråk och urfolksspråk som har förvaltningsområde i Norrbotten, nämligen samiska, finska och meänkieli.

Under projektet får publiken en möjlighet att dela sin egen berättelse om kulturarv, språk och berättande. Berättelserna publiceras i webbutställningen.

Den digitala utställningen finns på bibblo.se/min-berättelse

Min berättelse är en del av det regionala kulturarvsåret  2019. Projektet genomförs i samarbete med Regionbiblioteket samt Biblioteken i Norrbotten och finansieras av Region Norrbotten och Kulturrådet.

Mediainslag om Min berättelse:
Minoritet.se, 16 januari
Sisuradio, 17 januari
P4 Norrbotten, 17 januari 
Region Norrbottens regionala nyhetsbrev, 17 januari
NSD, 21 januari
Biblioteksbladet, 7 februari
Meänraatio, 18 februari
Kuriren, 18 februari
Insikt, 22 februari
Biblioteksbladet, 27 februari


Mentorprojekt
Resurscentrum för litteratur samarbetar i ett mentorprojekt där författare agerar mentorer åt unga skribenter. Under 2018-2019 arrangeras mentorsträffar i fyra kommuner: Boden, Haparanda, Luleå och Piteå. Mentorerna är Therese Henriksson, Pelle Lindblom, Lina Stoltz och Minna Paananen. Projektet är riktad mot unga mellan 10 och 18 år. 
 

EXEMPEL PÅ GENOMFÖRDA PROJEKT


Meänkieli dikttävling
Regionbiblioteket och Resurscentrum för litteratur anordnade en dikttävling för meänkielitalande unga i 2017. Projektets syfte var att stimulera unga att läsa och skriva på meänkieli, samt att lyfta och levandegöra språket. 

Mentorprojekt
Samarbetsprojekt med Norrbottens länsbibliotek och Norrbottensmusiken inom ramen för Poesimelodi, som syftade till att författare agerar mentorer åt unga skribenter.

Skrivinitiativ
Initiativ för att möjliggöra fler skrivarkurser och skrivarcirklar runt om i länet. Resurscentrums roll bestod av att sammanföra de författare som vill agera skrivledare med folkbildningen i länet.