NORRBOTTENSLITTERATUR PÅ NATIONELLA MINORITETSSPRÅK OCH URFOLKSSPRÅK

Ett särskilt fokusområde för Resurscentrum för litteratur är att arbeta med att synliggöra och möjliggöra mer litteratur från Norrbotten på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk. Detta sker genom olika projekt och i samverkan med länets  aktörer.  

På denna sida finns en översikt över norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk, en lista med norrbottensförlag som ger ut böcker på dessa språk, samt  en lista med olika finansieringsmöjligheter.

Har du idéer kring vad Resurscentrum för litteratur kan göra ytterligare på området litteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk eller om du saknar någon titel i litteraturlistan  nedan, hör gärna av dig.


Länkarna till bibliotekskatalogen för böckerna nedan håller på att uppdateras, därför fungerar inte alla länkarna just nu (feb 2018).


Norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk - pappersböcker
(författare bosatta i Norrbotten)

Meänkieli

Lulesamiska

Nordsamiska

Flera samiska språk

FinskaNorrbottensöversättningar till nationella minoritetsspråk och urfolksspråk - pappersböcker
(författare eller översättare bosatta i Norrbotten)

Meänkieli

Lulesamiska

Nordsamiska

Sydsamiska

FinskaNorrbottenslitteratur/översättningar på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk -  e-böcker, ljudböcker och radioböcker
(författare eller översättare bosatta i Norrbotten)

Meänkieli

Nordsamiska

Fler radio och tv-inslag på meänkieli och samiska finns på UR:s hemsida.
 


Norrbottensförlag som ger ut böcker på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk

Barents Publisher - meänkieli och finska
Kaamos Nordkalottförlag - meänkieli
KulaCultura publishing - Sámi girjelágádus - samiska
Lumio - meänkieli
Norrbottens museums förlag - meänkieli
Ravda Lágádus - samiska
Tornedalica - meänkieli
 


Finansieringsmöjligheter för litteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk

Institutet för språk och folkminnen – bidrag till minoritetsspråken
Ansökningstid: 19 januari 2018
Mer information

Kulturrådet - stöd till planerad utgivning av litteratur
Ansökningstid: 22 mars 2018 (endast för nationella minoriteters litteratur) och 4 oktober 2018 (all litteratur).
Mer information
 
Kulturrådet (Nordiska ministerrådet) – översättning till annat nordiskt språk
Ansökningstid: 8 februari, 24 april, 6 september, 6 november 2018
Mer information
 
Pajala kommuns bidrag från kommunens minoritetsspråksmedel
Ansökningstid: 1 april och 1 november
Mer information

Sametinget kulturbidrag - projektbidrag
Ansökningstid: 1 februari, 1 maj, 1 augusti och 1 november 
Mer information

Stiftelsen Kaija Anstensens Minnesfond (förvaltas av Stockholms sameförening)
Ansökningsdag: 15 oktober
Mer information

Tornedalsrådets Kulturfond
Ansökningsdag: 31 januari 2018
Mer information