NORRBOTTENSLITTERATUR

Ett av målen för Resurscentrum för litteratur är att lyfta litteraturen som konstform i Norrbotten.  Som ett led i detta arbete lyfts månadens norrbottensbok upp på denna sida, samt nyutgiven norrbottenslitteratur i sammanställningen nedan. Syftet med detta är att visa på den bredd som finns i norrbottenslitteraturen och synliggöra författarskap i Norrbotten.

Saknar du någon titel i listan över nyutgiven norrbottenslitteratur nedan,  hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.


Hemligheten av Cecilia Larsson Kostenius och Carola Siekas Kostenius

Månadens norrbottensbok - Med öppna ögon – destination Nordkalotten av Per Lundström (2019)  
 
Per Lundström är en fotograf som utforskar den nordliga naturen. Texterna som Kuriren-journalisten Marianne Westin har skrivit innehåller korta betraktelser och fakta om det hon ser på bilderna. Texterna finns sammanfattade på engelska. Materialet är ordnat under olika teman som Renar, Norrsken, Fjällen och Fiske.

Lundström är född 1985 på Bodens BB och har sedan dess varit Norrbotten och Luleå trogen. Han började fotografera 2006 efter att ha gått gymnasiet med friluftsinriktning. Han startade med att filma, men idag är det stillbildsfotografering som gäller och då främst med norrsken, djur och natur som motiv. 

Om Per Lundström är norrbottning till liv och själ, så är Marianne Westin en blandning. Född i Norrköping 1957 och uppvuxen i Stockholm, drog hon sig uppåt landet och hamnade via Örnsköldsvik, i Luleå 1988. Journalist i över 45 år brukar hon beteckna sitt yrke som ”ordbruk och bokstavsskötsel”. Hon lärde känna Per Lundström när de arbetade tillsammans på Norrbottens-Kuriren.

Boken är utgiven av Black Island Books.
Läs en recension på Norrbottens-Kuriren.  


Nyheter norrbottenslitteratur  (utgiven 2017-2019)