NORRBOTTENSLITTERATUR

Ett av målen för Resurscentrum för litteratur är att lyfta litteraturen som konstform i Norrbotten.  Som ett led i detta arbete lyfts månadens norrbottensbok upp på denna sida, samt nyutgiven norrbottenslitteratur i sammanställningen nedan. Syftet med detta är att visa på den bredd som finns i norrbottenslitteraturen och synliggöra författarskap i Norrbotten.

Saknar du någon titel i listan över nyutgiven norrbottenslitteratur nedan,  hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.


Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb av Anna Kuhmunen och Leila Nutti

Månadens norrbottensbok - Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb av Anna Kuhmunen och Leila Nutti (2018)

Än idag berättas det historier om hundar så duktiga att de kunde sköta renhjordarna helt själva. Deras jojkar ekar fortfarande i dalgångar och skogar.
 
Trots att renhundens självklara plats i familjen och dess oumbärliga arbete med renarna har beskrivits genom tiderna får den nu för första gången sin egen bok.
 
Boken Če bottnar i traditioner som bevarats framför allt hos äldre samer vars kunskap är livsnödvändig och värderas högt. Renskötseln är i ständig utveckling, inte minst genom motoriseringen. Har dagens vallare en chans mot fordonen och hur ser hundens framtid ut?
 
Če är ett nordsamiskt inkallningsord. Citat, texter och ett rikt bildmaterial ger en genuin inblick i samspelet mellan hund och ägare, direkt berättad ur renskötselns perspektiv. Detta är en hyllning till den arbetande renhunden som en del av samisk kultur, historia och framtid.

Läs mer på förlagets sida.
Arkiv månadens norrbottensbok.

Månadens norrbottensbok har tillfälligt uppehåll, återkommer i höst! 


Nyheter norrbottenslitteratur  (utgiven 2017-2019)