NORRBOTTENSLITTERATUR

Ett av målen för Resurscentrum för litteratur är att lyfta litteraturen som konstform i Norrbotten.  Som ett led i detta arbete lyfts månadens norrbottensbok upp på denna sida, samt nyutgiven norrbottenslitteratur i sammanställningen nedan. Syftet med detta är att visa på den bredd som finns i norrbottenslitteraturen och synliggöra författarskap i Norrbotten.

Under våren 2018 är det uppehåll med månaderns norrbottensbok men det kommer tillbaka till hösten. 

Saknar du någon titel i listan över nyutgiven norrbottenslitteratur nedan,  hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.

Syster min: Om kärlek och andra svårigheter av Lotta Lindgren

Månadens norrbottensbok - Syster min: Om kärlek och andra svårigheter av Lotta Lindgren (2014)

Syster min är en personligt utforskande berättelse om två systrar och deras svårigheter att bekräfta, acceptera och älska varandra och om vägen till att bli bättre på det. De letade efter olikheter, likheter, sådant de undvikit, gemensamma minnen, erfarenheter och känslor kopplade till detta. Viljan att förstå sina känslomässiga reaktioner och vad som satt igång dem fördjupades efterhand. Kort sagt så lade de pussel för att få syn på sitt, ibland destruktiva, mönster som fått dem att umgås i en allt ytligare relation.

Mitt i processen drabbas den ena systern av en svår cancer och då blir längtan efter bekräftelse starkt påtaglig. Det är till slut döden som hjälper dem att våga visa sin kärlek till varandra, på olika sätt.

Boken handlar också om avund, vrede och konkurrens mellan två kvinnor som båda ville ta plats på sina egna villkor. Den vänder sig till kvinnor i alla åldrar, med olika erfarenhet av systerrelationer.

Läs mer om boken på författarens hemsida.

Arkiv månadens norrbottensbok

 


Nyheter norrbottenslitteratur  2017 och 2018