NORRBOTTENSLITTERATUR

Ett av målen för Resurscentrum för litteratur är att lyfta litteraturen som konstform i Norrbotten.  Som ett led i detta arbete lyfts månadens norrbottensbok upp på denna sida, samt nyutgiven norrbottenslitteratur i sammanställningen nedan. Syftet med detta är att visa på den bredd som finns i norrbottenslitteraturen och synliggöra författarskap i Norrbotten.

Saknar du någon titel i listan över nyutgiven norrbottenslitteratur nedan,  hör gärna av dig till Resurscentrum för litteratur.


Nya våga leva tvärtom av Ingalill Enbom

Månadens norrbottensbok - Nya våga leva tvärtom av Ingalill Enbom (1999)

Ingalill Enbom, optimistkonsult, kursledare och föredragshållare, vill hjälpa människor att vara den de är, ge dem mod att ta personligt ansvar, att visa civilkurage och att sluta känna sig som offer för omständigheterna vare sig de befinner sig i chefsrummet, i en sal på långvården eller i hemmet.

Hennes bok Våga leva tvärtom har hittills sålts i drygt 20000 exemplar och varit till stor hjälp för många att förändra sitt liv. Nu har hon reviderat och utvidgat boken, bland annat med praktiska råd om hur man hanterar mobbning.

Läs mer om boken på författarens hemsida Optimistkonsult AB.

Arkiv månadens norrbottensbok

 


Nyheter norrbottenslitteratur  2017 och 2018