Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten

Besöksadress:

Köpmangatan 2
972 38 Luleå


Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Twitter: twitter.com/resurslitt
Instagram: instagram.com/resurslitt


Maria Junkka Bideke, verksamhetsledare (sjukskriven)
Vik  Anne-Christine Liinanki
(OBS! arbetar onsdagar kl 8-17)
Telefon: 070-
360 42 35
E-post: annlii02@norrbotten.se