Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten

Besöksadress:

Regionhuset
Robertsviksgatan 7
972 41 Luleå


Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Facebook: resurscentrumförlitteratur
Instagram: instagram.com/resurslitt


Maria Junkka Bideke, verksamhetsledare (sjukskriven)
Vik  Anne-Christine Liinanki
(OBS! arbetar onsdagar kl 8-17)
Telefon: 070-
360 42 35
E-post: annlii02@norrbotten.se