Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten

Besöksadress:

Köpmangatan 2
972 38 Luleå


Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Twitter: twitter.com/resurslitt
Instagram: instagram.com/resurslitt


Maria Junkka Bideke, verksamhetsledare (sjukskriven)
Telefon: 070-
4677892
E-post: maria.junkka-bideke[@]norrbotten.se