Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten

Besöksadress:

Regionhuset
Robertsviksgatan 7
972 41 Luleå


Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Facebook: resurscentrumförlitteratur
Instagram: instagram.com/resurslitt


Rekrytering av ny verksamhetsledare pågår. För ytterligare upplysning 
E-post: kultur@norrbotten.se