Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten
Bergströmska gården
Rådstugatan 7

972 38 Luleå

Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Twitter: twitter.com/resurslitt
Instagram: instagram.com/resurslitt


Maria Bideke, verksamhetsledare
Telefon: 070-4677892
E-post:
maria.bideke[at]norrbotten.se

Milka Jafri, projektkoordinator
Telefon: 070-2457525
E-post: milka.jafri[at]resurscentrumforlitteratur.se