Resurscentrum för litteratur
Region Norrbotten
Bergströmska gården
Rådstugatan 7

972 38 Luleå

Hemsida: resurscentrumforlitteratur.se
Twitter: twitter.com/resurslitt
Instagram: instagram.com/resurslittMilka Jafri, verksamhetsutvecklare
Telefon: 072-2053267
E-post: milka.jafri[at]norrbotten.se 

Maria Junkka Bideke, verksamhetsledare
Telefon: 070-
4677892
E-post: maria.junkka-bideke[@]norrbotten.se