Logotyp Resurscentrum för litteratur: blå pennor.


RESURSCENTRUM FÖR LITTERATUR

Vi ger bland annat kostnadsfri rådgivning till författare, förlag, skribenter, litterära översättare och andra som arbetar med litteratur i Norrbotten. Vi anordnar också nätverksträffar och utbildningar.

Ett särskilt fokusområde är norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk.

Hör gärna av dig om du har frågor om exempelvis
finansiering, marknadsföring, skrivande, samverkan, 
e-böcker och egenutgivning eller om du har andra frågor eller idéer kopplat till litteraturområdet i Norrbotten.

ENKÄT om Coronavirusets påverkan på din verksamhet

På grund av coronaviruset gör Resurscentrum för Litteratur denna enkät för att få en uppfattning om hur ni påverkas. Vi hoppas att ni kan svara på dessa frågor så snart som möjligt.
 
1.       Har du drabbats av inställda uppdrag?
 
Om ja,
Vilken typ av uppdrag?
Hur har detta påverkat dig ekonomiskt? (bidrag, utgifter och inkomster)
 
2.       Hur påverkas din arbetssituation?

3.       Hur ser du på din situation de närmaste 6 månaderna?
 
4.       Har du pågående samarbeten som påverkas av detta? Beskriv gärna
 
5.       Vad behöver du mest nu?

6.       Något övrigt du vill delge oss?
 
Svar till:
annlii02@norrbotten.se
Anne-Christine Liinanki
Resurscentrum för litteratur


NYTT PÅ HEMSIDAN
 

4 november
Nytt nyhetsbrev

31 augusti
Nytt nyhetsbrev

7 februari
Nytt nyhetsbrev