Logotyp Resurscentrum för litteratur: blå pennor.


RESURSCENTRUM FÖR LITTERATUR

Vi ger bland annat kostnadsfri rådgivning till författare, förlag, skribenter, litterära översättare och andra som arbetar med litteratur i Norrbotten. Vi anordnar också nätverksträffar och utbildningar.

Ett särskilt fokusområde är norrbottenslitteratur på nationella minoritetsspråk och urfolksspråk.

Hör gärna av dig om du har frågor om exempelvis
finansiering, marknadsföring, skrivande, samverkan, 
e-böcker och egenutgivning eller om du har andra frågor eller idéer kopplat till litteraturområdet i Norrbotten.

VAD GÖR FÖRFATTARE I KARANTÄN ?
 
Våren 2020 är en besynnerlig tid på många plan, därför utlyser Resurscentrum för litteratur ett särskilt uppdrag till 5 etablerade och redan utgivna Norrbottensförfattare boende och verksamma i Norrbotten. Uppdraget syftar till att i text gestalta det som nu händer i vår samtid under coronapandemin. Endast fantasin sätter gränser. Utlysningen är öppen för alla genrer.

De fem författare som tilldelas uppdraget (text om max 5000 tecken, inkl blanksteg) kommer förutom ersättningen om 7 500 kr per person att få sina texter presenterade hösten 2020.

 

  • Lämna in en kort sammanfattning av ditt textförslag på max 200 tecken (inklusive blanksteg).
  • Deadline för inlämning är 26 maj 2020.
  • Alstret får inte tidigare varit publicerad i tryckt eller digital form. Inför fakturering krävs F- eller FA-skattsedel.

Inlämning: görs per mejl till Resurscentrum för litteratur, Anne-Christine Liinanki mailto:annlii02@norrbotten.se med bifogad fil i word-format. Mejlet är ditt följebrev så berätta kort om dig själv, vad du skrivit innan. Urvalet görs av en jury.
 


NYTT PÅ HEMSIDAN
 

4 november
Nytt nyhetsbrev

31 augusti
Nytt nyhetsbrev

7 februari
Nytt nyhetsbrev